Buenos
Masters155 Cursos: Postgrau d Especialitzacio Ferides Croniques, Abordatge Integral
Master - Máster Sector sanitario - Máster Enfermería -
Máster Sector sanitario Barcelona - Máster Enfermería Barcelona -
Cursos: Postgrau d Especialitzacio Ferides Croniques, Abordatge Integral

Cursos: Postgrau d Especialitzacio Ferides Croniques, Abordatge Integral

 • Centro:UIC, Universidad Internacional de Cataluña
 • Método:Presencial
 • Lugar:Máster Barcelona
 • Tipo:Máster
 • Precio:Consultar Precio
 • Contenido del Máster:

  Cursos: Postgrau d Especialitzacio: Ferides Croniques, Abordatge Integral

  · Comentarios:

  PRESENTACIÓ

  Les ferides cròniques representen un problema de salut molt destacable des de totes les vessants: epidemiològica, econòmica i legal; i, evidentment, té una repercussió directa en la qualitat de vida dels pacients.

  La manca de preparació específica per abordar aquesta patologia dificulta l’optimització de les accions infermeres per tal d’assolir el millor tractament amb els millors resultats. Aquest és un camp on la infermeria pot desenvolupar i desenvolupa la seva autonomia, assumint actualment el lideratge en aquesta àrea del coneixement.

  Hi ha una inquietud en els últims anys dels professionals infermers per millorar la seva preparació en aquesta àrea de coneixement; és per això que creiem molt important que les propostes de formació estiguin recolzades i avalades per una docència reglada, una docència des de la Universitat.

  La convicció de la transcendència d’aquest problema de salut, i de que el seu abordatge i tractament es basa en una formació sòlida dels professionals de la infermeria, és el motor d’aquesta iniciativa. Els conceptes d’excel•lència, seguretat, ètica i benestar emmarcats dins de la “cura professional”, composen la teoria que ha incentivat aquesta proposta.

  OBJECTIUS

  - Adquirir coneixements específics de les ferides cròniques. Fisiologia, etiopatologia , epidemiologia , prevenció i tractament.
  - Obtenir els principis fonamentals per realitzar diagnòstics diferencials
  - Informar de les evolucions científiques en ferides cròniques.
  - Aplicar el mètode científic en l’àmbit de les ferides cròniques.
  - Conèixer els aspectes ètics i legals
  - Saber fer un abordatge d’aquesta problemàtica de salut des de totes les vessants, de forma integral.
  - Aconseguir un perfil professional amb esperit crític i capacitat de discerniment per resoldre problemes operatius relacionats amb les ferides cròniques.
  - Fomentar la investigació en el camp de les ferides cròniques.

  REQUISITOS

  Diplomats i graduats en Infermeria interessats a aprofundir en el coneixement de les ferides cròniques, en la gestió i les cures d’aquest problema de salut que afecta tots els nivells assistencials.

  Orientat també a aquells professionals de la infermeria amb possibilitat d’accedir a llocs de treball relacionats amb el seguiment i control de ferides cròniques, com a professionals de referència a diferents serveis i institucions sanitaris.

  Nombre de participants:
  El nombre mínim de participants és de 16

  SISTEMA DE ENSEÑANZA

  Aquesta formació de postgrau consta de quatre mòduls formatius:

  - Ferides cròniques I . Les nafres per pressió. Abordatge integral
  - Ferides cròniques II. Úlceres vasculars. Cremades. Úlceres neoplàstiques. Altres ferides cròniques
  - Metodologia científica
  - Introducció a l’anglès científic

  La càrrega lectiva presencial és de 140 hores més 60 hores no presencials per el treball de fi de curs. Els professors experts en el tema tutoritzaran l’alumnat.

  La docència s’impartirà mitjançant classes magistrals, presentació i anàlisis de casos i tallers.

  · Temario:

  PROGRAMA

  Mòdul I: Ferides cròniques I . Les nafres per pressió. Abordatge integral
  1. Concepte de ferida crònica
  2. Tipus. Característiques diferencials
  3. Qualitat de vida i ferides cròniques. Bioindicadors de qualitat assistencial
  4. Context de la ferida crònica: el pacient, abordatge integral

  4.1 Valoració funcional
  4.2 Valoració cognitiva
  4.3 Valoració de la nutrició
  4.4 Valoració social

  5. L’entorn familiar. Informació. Repercussions. Afrontament
  Educació sanitària. Resolució de problemes
  6. Estructura histològica i funció de la pell
  7. L’edat: característiques de la pell en les diferents etapes de la vida. La pell en la persona gran. Alteracions fisiopatològiques
  8. La cura de la pell sana
  9. Materials i productes relacionats amb la cura bàsica de la pell
  10. Alteracions de la pell. Processos patològics
  11. Procés de cicatrització. Cicatrització de les ferides cròniques
  12. Etiopatogènia de l’úlcera per pressió
  13. Factors de risc intrínsecs i extrínsecs
  14. Factors de risc socioambientals
  15. Classificació de l’UPP
  16. La prevenció de les nafres per pressió (NPP)
  17. Tecnologia i prevenció. Superfícies pel maneig de la pressió
  18. Les institucions i la prevenció
  19. El pacient, el cuidador i la implicació en el procés terapèutic
  20. Aspectes generals en el tractament de les UPP
  21. La cura local
  22. Complicacions en el tractament de les nafres per pressió
  23. Contaminació, colonització crítica i infecció de les ferides cròniques. Gestió de la càrrega bacteriana
  24. Prevenció de la infecció en ferides cròniques
  Impacte econòmic de les nafres per pressió. Aspectes ètics i legals en la prevenció i el tractament d’UPP
  25. Prescripció infermera en el camp de les UPP
  26. Escales de valoració i judici clínic. Experiència i metodologia
  27. Aplicació pràctica de l’avaluació dels pacients amb EVRUPP
  28. Elaboració d’un pla d’actuació integral d’atenció al pacient, des de la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’úlceres per pressió
  29. Apòsits. Valoració i aplicació. Indicacions i cures


  Mòdul II: Ferides cròniques II. Úlceres vasculars. Cremades. Úlceres neoplàstiques. Altres ferides cròniques.


  1. Ferides cròniques de les extremitats inferiors. Úlceres vasculars
  2. Ulceres venoses . Etiologia. Classificació. Tractament
  3. La compressió, principis bàsics. Taller d’embenatges
  4. Úlceres vasculars d’etiologia arterial. Classificació. Tractament
  5. El pacient i la família, informació i educació
  6. Doppler. Fonaments. Càlcul de l’índex turmell-braç (ITB)
  7. Ferides cròniques de les extremitats inferiors. Peu diabètic. Abordatge multidisciplinari
  3. Valoració i cura de la pell perilesional
  4. Ferides neoplàstiques. Valoració del pacient amb ferides neoplàstiques. Criteris que cal prioritzar en l’abordatge d’aquests pacients
  5. Cremades. Fisiopatologia de la lesió. Zona necròtica, zona d’estasi vascular i zona d’hiperèmia. Classificació per grau. Classificació segons etiologia. Afectació de teixits, signes, símptomes, dolor, evolució i seqüeles
  6. Valoració de les cremades. Tractament local de les cremades. Primera cura i cures successives Procés rehabilitador del pacient cremat. Educació i suport emocional al pacient i a l’entorn familiar
  7. El futur i les ferides cròniques. Noves línees de debat


  Mòdul III: Metodologia científica

  1. Tipus d’estudis en el món de les ferides cròniques
  2. Investigació quantitativa i qualitativa
  3. Limitacions ètiques i legals dels estudis en ferides. Consentiment informat.
  4. Anàlisi crític en la lectura de treballs d’investigació en ferides cròniques
  5. Publicacions científiques sobre ferides cròniques
  6. Pràctica basada en l’evidència científica, recerca de documents
  7. Aplicació pràctica dels coneixements adquirits a la sessió teòrica
  8. Com realitzar una recerca a ferides cròniques
  9. Elaboració de presentacions

  Mòdul IV: Anglès científic

  1. Vocabulari científic
  2. Terminologia habitual
  3. Elaboració de diàlegs bàsics
  4. Lectura d’articles

  Avaluació:

  Examen de cada mòdul : 40% de la nota final
  Treball de fi de curs: 40% de la nota final
  Participació: 20% de la nota final

  · Duracion: 200 horas

  · Profesorado:

  JOSÉ JAVIER SOLDEVILLA AGREDA
  Director GNEAUPP. Infermer. Unitat de Gestió Clínica de Medicina Preventiva i Malalties Infeccioses. Professor d’Infermeria Geriàtrica. E.U. Infermeria de Logroño
  Universitat de la Rioja. Logroño (La Rioja).
  Doctor en Infermeria per la Universitat de Santiago de Compostela

  CARMEN BLASCO GARCIA
  Infermera. UFISS-Geriatria
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
  Badalona (Barcelona). Membre del comitè Director del GNEAUPP
  Investigadora principal en la validació de l’Escala EMINA.

  ELENA SANTAMARIA ANDRES
  Infermera Supervisora. Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora. Servei de Dermatologia
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
  L’Hospitalet de Ll. (Barcelona)

  JOSÉ VERDÚ SORIANO
  Infermer (DUE, BsN, PhD)
  Professor Titular. Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat d’Alacant.
  Doctor en Infermeria per la Universitat d’Alacant

  JUSTO RUEDA LÓPEZ
  Infermer d’atenció primària. Membre comitè directiu GNEAUPP
  CAP Terrassa Nord
  Membre de la Unitat Interdisciplinària de Ferides Cròniques (UFIC). Consorci Hospitalari de Terrassa

  JUAN BLANCO BLANCO
  Infermer. Gestió de Serveis Sanitaris. Unitat Sociosanitària. Expert en la cura d’úlceres per pressió i ferides cròniques, nivell 3
  Responsable de la formació en UPP i ferides cròniques de la Universitat de Lleida

  ALBERTO GUERRERO PALMERO
  Infermer (DUI). Llicenciat en Psicologia
  Consorci Sanitari de Terrassa. CAP Terrassa Nord

  NÚRIA SERRA PERUCHO
  Infermera de consultes externes
  Infermera de quiròfan en cirurgia vascular
  Unitat d’Angiologia i Cirurgia Vascular
  Clínica Sagrada Família. Barcelona

  CARME ROSELL MORENO
  Infermera. Màster en Ciències de la Infermeria (UIC)
  Directora d’infermeria del Centre Sociosanitari
  Fundació Sanitària Sant Josep. Igualada
  Doctoranda a la Universitat l’Alacant
  Línea d’investigació: ferides cròniques

  · Fechas/Horarios:

  Duració:
  200 h (140 h presencials i 60 h per a la memòria fi de curs)

  Calendari:

  Del 14 gener de 2009 al 30 de juny de 2009

  Horari:

  Dimecres i dijous de 16 a 21 h


  Centre responsable:
  Facultat de Ciències de la Salut. Estudis d’infermeria
  Direcció Acadèmica: Lola Bardallo
  Direcció Tècnica: Carme Rosell Moreno

  Campus:
  Sant Cugat

  · Lugar de impartición: Barcelona

Este curso no tiene abierto el plazo de inscripción. Te recomendamos los siguientes cursos relacionados:
Endavant (Solo preparan a alumnos de Barcelona)
Cursos: Diploma en Auxiliar de Enfermeria
Endavant (Solo preparan a alumnos de Barcelona)
UIC, Universidad Internacional de Cataluña
Master Oficial en Ciencias de Enfermeria
UIC, Universidad Internacional de Cataluña
Centro de Formación Universitario y Profesional CARPE DIEM
Cursos: Curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Centro de Formación Universitario y Profesional CARPE DIEM
Formación Alcalá (Asociación para la Formación Continuada en Ciencias de la Salud y la Educación)
Cursos: Curso de El Auxiliar de Enfermeria en la Alimentacion del Anciano Hospitalizado
Formación Alcalá (Asociación para la Formación Continuada en Ciencias de la Salud y la Educación)
Formación Alcalá (Asociación para la Formación Continuada en Ciencias de la Salud y la Educación)
Cursos: Curso de El Auxiliar de Enfermeria en la Anorexia y Bulimia Nerviosa
Formación Alcalá (Asociación para la Formación Continuada en Ciencias de la Salud y la Educación)
Formación Alcalá (Asociación para la Formación Continuada en Ciencias de la Salud y la Educación)
Cursos: Curso de El Auxiliar de Enfermeria en la Educacion Nutricional
Formación Alcalá (Asociación para la Formación Continuada en Ciencias de la Salud y la Educación)